Hvalfangstens gylne æra

Åtte tusen hvaler ble slaktet i 1853, som ...

Mennesket får dyrenes utvikling til å akselerere

De siste årene er biologene blitt klar over at evolusjonen går mye raskere enn man til nå ...

Livet før livet

Egget er en evolusjonær genistrek. Pakket inn i et trygt skall får...

Gløgg som en ape

De bruker våpen i jakt. De sørger over sine døde. I tillegg kan de uten problemer be om en pizza. I de senere årene har undersøkelser stadig flyttet grensen for apenes intelligens og vist at de dyktigste primatene faktisk er mennesket overlegen.

Havets hemmeligheter

2700 forskere fra 80 land har de siste ti årene samlet alt vi vet om dyrelivet i havet. De har funnet tusenvis av nye arter og fått et samlet bilde av havets tilstand. Konklusjonen er at livet i alle hav er rikere, mer innbyrdes forbundet og mer...

Danser med døden

Hos edderkopper er kjønnsakten en livsfarlig fornøyelse.

Her vinner hunnene maktkampen

Hjemmeværende husmødre og forsørgere. Kjønns­rollene er ofte tradisjonelle i dyreriket, men noen arter har snudd opp ned på arbeidsfordelingen. Hos dem må hannen finne seg i alt fra slaveri til kastrering.

Hjemmet ditt kryr av monstre

Amerikanske forskere gikk på småviltjakt i 50 vanlige hjem og fant en enorm artsrikdom. Krypene forderver maten, demonterer hus og har festmåltid på kroppen vår.

Mekong - Naturens egen Noahs ark

Mekong i Sørøst-Asia renner over 4000 km gjennom områder som har vært stengt land for ...

Kryp i krig

Alt synes å ånde av fred og idyll når biene flyr fra blomst til blomst...