Missing link

En velbrukt kjeve funnet i Etiopias knusktørre jord har tenner som et menneske og kjeveben som et apemenneske. Fossilet er dermed det manglende leddet som knytter oss direkte til apemenneskene, og leverer det kapittelet som manglet i historien om...

Missing link

En velbrukt kjeve funnet i Etiopias knusktørre jord har tenner som et menneske og kjeveben som et apemenneske. Fossilet er dermed det manglende leddet som knytter oss direkte til apemenneskene, og leverer det kapittelet som manglet i historien om...

Blodsbrødre

Lus har fulgt mennesket siden vi oppsto på den afrikanske savannen. Det gjør parasitten interessant for forskere som vil bruke lus til å kartlegge alt fra koloniseringen av kloden til pestens smitteveier.

Ötzi overrasker igjen

Den 5000 år gamle ismannen...

Erectus - verdens erobrer

Da Homo erectus oppsto, var det et evolusjonært kvantesprang. Han lignet oss, hadde lange ben...

Hårdott kaster nytt lys over historien

Med 90 år gammelt hår fra en mann av de opprinnelige australierne – aboriginene – har det lykkes...

Sannheten om neandertalerne

Takket være utrolige funn, nøyaktig kartlegging av DNA samt detaljerte klimaanalyser kan forskerne for første gang tegne et komplett bilde av neandertaleren, vår nærmeste slektning. Til vår forbløffelse lignet han på oss.

Fremmedarbeidere bygde Danmarks vikingborger

Hvorfor ble de bygd? Når? Og av hvem? Spørsmålene har stått ubesvart helt siden de første ...