Dommedag nå?

Jorden går under 21. desember. I hvert fall hvis man lytter til dommedagsprofetene som legger en gammel mayakalender til grunn for spådommen. Vitenskapen avviser profetiene som vrøvl, men vår sivilisasjon er faktisk truet av alt fra...

Jorden åpner seg under oss

Flere og flere steder i verden ...

Dødsfjellet: Truende naturkatastrofe overvåkes dag og natt

En 600 meter lang sprekk eter seg inn i fjellet Åknes i Møre og Romsdal. Det gjør berget så ustabilt at hele fjellsiden på et tidspunkt vil styrte i fjorden. Når skredet skjer, vil det utløse en gigantisk tsunami, som drukner hele byer på sin vei....

På kanten av katastrofen

Melbourne er en knusktørr brannfelle, og grunnen smuldrer bort under Guatemala by. Uheldig geologi har ført en rekke millionbyer ut i faresonen for den helt uopprettelige katastrofen. Vi besøker sy v av de verst stilte.

Gigantbølge fortærte alt på sin vei

2. juledag 2004 gikk verden av skaftet. Et jordskjelv i Indiahavet sendte frådende flodbølger inn over kystene, og på bare få timer var byer og feriesteder totalt rasert.

Katastrofen slo til fem ganger før

I millioner av år fikk dyr og planter utvikle seg i ro og fred, men brått sto verden i flammer. Aske og glør drepte bladverket og kvalte dyrene. Fem ganger har ekstreme natur katastrofer nesten utslettet alt jordisk liv.

Louisiana synker

Vannmangel truer paradoksalt nok med å drukne kysten av Louisiana. Hver time legges et areal ...

Bibelens 10 plager var naturfenomener

I Bibelen straffer Gud Egypts farao ved å for vandle elvene til blod, innhylle landet i mørke og la kjempehagl falle ned fra himmelen. Hvis landeplagene faktisk fant sted, er det neppe overnaturlige krefter som har vært på spill. Ifølge forskere...

Hvor oppstår monsterbølgene?

Hvordan oppstår monsterbølger, og skjer det på bestemte steder?

Supersatellitter blirJordens voktere

En ny flåte satellitter skal overvåke Jorden og beskytte oss mot trusler