Vektløs

Hvordan føles det å doble kroppsvekten på brøkdelen ...

Forskere kopierer supernova i laboratoriet

Astronomene har lenge undret seg over hvorfor tunge stjerner eksploderer som supernovaer. Nå har en forskergruppe for første gang gjenskapt en supernova i 3D og fant dermed også en forklaring.

trykk

Millioner av tonn hviler konstant på Jordens overflate. Atmosfærens trykk på Jorden avgjør værlaget: høyt trykk betyr ofte solskinn, lavt trykk kan utløse orkaner. Trykk ble blant annet brukt til drift av damp­maskiner og kan derfor ta æren for...

Temperatur

Alt rundt oss forandrer form når temperaturen stiger eller synker. Temperaturen avgjør om et stoff er fast, flytende, en gass eller et plasma. Vi er helt ­avhengige av stoffer i alle fire tilstander. Flytende vann er forutsetningen for liv....

Strøm

Vår hverdags elektriske apparater virker rett og slett ikke uten den. Strøm er ørsmå hoppende elektroner som fosser omkring i alle elektriske kretser. De er også fulle av næring til datamaskinen. Men strøm er også avgjørende for at vi kan huske,...

Bevegelse

Når en romrakett letter eller en biljardkule triller over det grønne bordet, ser vi det samme fysiske fenomenet: bevegelsen. Alt i bevegelse følger tre enkle lover som den geniale vitenskapsmannen Isaac Newton formulerte for over 300 år siden. Men...

Fra urverk til varmedød

I fysikkens barndom hadde en årsak alltid en virkning, og naturen ...

Forandrer frysepunktet seg med høyden?

Vannets kokepunkt er mye lavere på toppen av Mount Everest. Gjelder samme lov for vannets frysepunkt?

Hvordan ser hullet ut etter en atombombe?

Alle har sett bilder av skyen etter en atombombe. Men hvordan foregår de underjordiske sprengningene?

Hvordan oppstår egentlig rimfrost?

Det ser så vakkert ut når hagens trær står dekket av rim. Hvordan oppstår det?