Mennesket får dyrenes utvikling til å akselerere

De siste årene er biologene blitt klar over at evolusjonen går mye raskere enn man til nå ...

Havets hemmeligheter

2700 forskere fra 80 land har de siste ti årene samlet alt vi vet om dyrelivet i havet. De har funnet tusenvis av nye arter og fått et samlet bilde av havets tilstand. Konklusjonen er at livet i alle hav er rikere, mer innbyrdes forbundet og mer...

Kryp i krig

Alt synes å ånde av fred og idyll når biene flyr fra blomst til blomst...

Ørkendyr takler ekstremene

Vannet suges inn gjennom huden, sollyset reflekteres av en sølvglinsende bakkropp, og byttet fanges i nattens stummende mørke. For å klare livet i den glohete ørkensanden, må dyrene ta i bruk alle knep.

Giganter på grunn

Høsten 2010 strandet over 70 grindhvaler på den nordvestligste spissen ...

Alt for ungene

Flere arter frosker og padder passer på egg og unger, men ingen går så langt som surinampadden.

Naturens største svindlere

Naturen er hjemsted for skarer av sleipe svindlere som får selv...

Foreldre ofrer alt

De fleste dyr overlater egg og unger til deres egen skjebne. Men det er også arter som...

Levende døde

De finnes overalt – fra dyphavet til 10 000 meter oppe i atmosfæren. De kan klare seg uten vann i årevis og tåler temperaturer fra nær det absolutte nullpunkt til pluss 150 grader C. ...