Stemmer det at inuitter har 200 ord for snø?

Inuittene lever med snø rundt seg hele tiden, så det virker rimelig at de har mange ord for snø. Men er det sant?

Hvor ble det av… esperanto?

Esperanto skulle forene verden. Men hvorfor lyktes det ikke, og hvilken posisjon har det kunstige språket nå?

Hvorfor snakkes det stort sett engelsk?

Internasjonal kommunikasjon foregår stort sett på engelsk. Hvorfor det?

Hvor har verdensdelene fått navnene fra?

Alle vet hva verdensdelene heter. Men hvem satte egentlig navn på dem?

Vi snakker tyrkisk

Verdens suverent mest praktiserte språkgruppe, indoeuropeisk, oppsto på den anatoliske høyslette i det som nå er Tyrkia for knapt 10 000 år siden. De anatoliske bøndene spredte både jordbruket og språket sitt som en ustoppelig influensaepidemi.

Språk i tall

Verden har et mangfold av språk – men kanskje vil det ikke vare så veldig lenge. Noen språkforskere mener at halvparten av alle språk vil være døde om 100 år.

Er tegnspråket likt over hele verden?

Hvordan oppsto tegnspråket, og bruker man forskjellige tegn avhengig av hvor brukeren kommer fra?